Thông Báo

Kính mời đại chúng xem hình :

Khóa Tu Mùa Thu tại TV Tây Thiên (2014)

KTXGGG kỳ 12 và Lễ Lạc Thành Quán Âm Bảo Đài, Lễ Vu Lan tại TV Tây Thiên  (2014)

**********************************

Kính mời đại chúng xem nghe bài giảng mới đem lên mạng:

Video: Tiếng Việt :  DVDs(4)   

Hên Xui   ***New

Thánh Ni Khema  ***New  

Đi Như Một Dòng Sông (vấn đáp)  ****NEW

Ni Trưởng Đầu Tiên Trong Phật Giáo  ***NEW 

Minh Châu Tích Trượng  ***New  

Xây Dựng Đạo Tràng  ***New

Ẩn Đây Hiện Kia ***New  

Cảm Ứng Đạo Giao  ***New  

Giữ Tâm Thiền  ***New

Triết Lý Đập Muỗi  ***New  

Chân Không Diệu Hữu   

Tiểu Thừa Đại Thừa 1  ,  Tiểu Thừa Đại Thừa 2  

Vô Thường và Sự Tu

Tịnh Hóa Sáu Cõi

******************************************************* 

Video: English    

Joyfulness of Life  ***New

Power of Meditation  ***New  

Four Kinds of Food 2 

Four Kinds of Food1

**************************************

Audio: Tiếng Việt  (351-400)

Bồ Tát Bất Thối  1  ,  2  ,  3   => download1, download2 , download3  ***New

Nữ  Cư  Sĩ Trong Giáo Pháp 1  -  10  = >  Nghe và download    ***NEW

 Cá Nhảy Khỏi Nước  => download 

 Thánh Gióng   1   ,   2   => download1 ,  download2 

**********************

Audio: English (EPH095 – EPH100)

EPH101 –  EPH150

Peace and Joy  = >  download    

Live to Love  =>  download

 ****************************************

LỊCH SINH HOẠT

Tháng 11 và 12, 2014

THÁNG 11

Thứ bảy ngày 1 – Tọa thiền và Pháp thoại hằng tuần lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 2 – Khoá lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng (Lưu ý: Đổi giờ, lùi lại 1 giờ)

Thứ sáu ngày 7 – Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 tối

Thứ bảy ngày 8 – Niệm Phật từ 10:00 sáng đến 5:00 chiều -Sám hối, tụng giới và pháp thoại lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 9 – Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

-Thọ trì Đại Bi Sám Pháp tại Tv. Tây Thiên lúc 3:00 chiều

Thứ sáu ngày 14 – Lớp thiển Tây Phương lúc 6:30 tối

Thứ bảy ngày 15 – Ngày tu học (tiếng Anh) lúc 9:00 sáng

-Pháp thoại tiếng Việt lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 16 – Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ sáu ngày 21 – Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 tối

Thứ bảy ngày 22 – Thọ Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng

Chủ nhật ngày 23 – Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ sáu ngày 28 – Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 tối

Thứ bảy ngày 29-30 – Rằm Hạ Nguyên chùa Hải Đức (T.Pháp Hòa)

-Trì kinh tại Trúc Lâm lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 30 – Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

THÁNG 12

Thứ sáu ngày 5 – Thọ trì kinh Pháp Hoa tại Tv. Tây Thiên lúc 10:00 sáng

- Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 tối

Thứ bảy ngày 6 – Thọ trì kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân từ 9:00 sáng

Xem phim Brothers in the Buddha (Anh Em Trong Đức Phật) lúc 4:15 chiều

Metro Cinema at the Garneau 8712 – 109 St. Giá: $10đ – Học sinh và cao niên $8đ

Phim giới thiệu về đời sống của quý sư chú tu học tại Tv. Trúc Lâm do Global Visions Festival trình chiếu. Quý Phật tử ủng hộ mua vé xin liên lạc Sư chú Trung Thiện 780.471-1093)

Brothers in the Buddha – Directed by: Beth Wishart MacKenzie – World Premiere Screening Saturday, December 6th, 2014 Metro Cinema at the Garneau (8712 109 Street) Doors: 3:30pm / Showtime: 4:15 PM – Tickets $10 General / $8 Students & Seniors Screening presented by Global Visions Festival

Advance Tickets Available at: Ticketfly.com or GlobalVisionsFestival.com

-Lễ sám hối tụng giới và pháp thoại lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 7 – Kỷ niệm Rằm Hạ Nguyên tại Trúc Lâm lúc 10:30 sáng

-Hồng Danh Sám Hối và thí thực cô hồn lúc 2:00 chiều

Thứ sáu ngày 12 – Trà đàm kết thúc lớp Thiền Tây Phương lúc 6:30 tối (nghỉ lễ đến đầu năm 2015)

Thứ bảy ngày 13 – Ngày tu học (tiếng Anh) lúc 9:00 sáng

Chủ nhật ngày 14 – Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ bảy ngày 20 – Thọ Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng -Lễ sám hối và pháp thoại lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 21 – Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Từ 26 đến 29 – Khóa tu Mùa Đông – trì kinh Thủ Lăng Nghiêm (Trúc Lâm – có chương trình chi tiết)

Từ 29 đến 31 – Khóa tu Mùa Đông cho thanh thiếu niên tại Tv. Tây Thiên (có thông báo chi tiết)

Ghi chú: Lịch sinh hoạt sẽ được cập nhật nếu có chương trình nào thay đổi.

 

*****************************************************************

EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE

TU VIỆN TRÚC LÂM -TÂY THIÊN MONASTERY

11328-97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA. Tel. (780)471-1093 Fax.(780)471-5394

Website: www.truclam.ca

TÂM THƯ

XÂY DỰNG QUÁN ÂM PHẬT ĐÀI

  Edmonton, ngày 01 tháng 2 năm 2012   Nam mô Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni Kính thưa quí thiện tín Nam, Nữ   Đại sĩ Quán Âm rất tuyệt vời Cánh tay cứu độ hiện ngàn nơi Không đâu cầu thỉnh mà không ứng Biển khổ thuyền dong cứu độ người.   Thật vậy, đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân của bậc đại sĩ cứu khổ ban vui.  Một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào. Ngài là biểu tượng của lòng Đại Bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo, và tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được chở che, dắt dẫn. Cho nên, chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi từ kẻ quê mùa cho đến hàng trí giả, ai ai cũng thường cung kính niệm tưởng đến Ngài và gọi Ngài một cách thân thiện, gần gủi bằng hai tiếng “Mẹ Hiền”.   Hình tượng Phật, Bồ Tát là biểu tượng cao đẹp giúp chúng sanh hướng thượng và thanh tịnh hóa thân tâm. Để nói lên tấm lòng tri ơn Bồ Tát, học hạnh Từ Bi cũng như lưu giữ đôi nét văn hóa Phật Giáo tại xứ người chúng con/chúng tôi thành kính kiến tạo Quán Âm Phật Đài tại tu viện Tây Thiên thành phố Westlock, tỉnh bang Alberta, Canada. Dự án về các tôn tượng như sau: -         1 bảo tượng Quán Âm ba thân tượng trưng Bi Trí Dũng bằng đồng cao 9.1m, 8 vị Thần Kim Cang đở chân tượng bằng đá trắng cao 1.850m. Tổng thể toàn tượng là 10.950m. -         12 tôn tượng Hạnh Nguyện Quán Âm bằng đá trắng, mỗi tượng cao 2.8m, -         1 tôn tượng Tứ Diện Quán Âm ngồi (4 mặt) bằng đá trắng sẽ an trí nơi hồ sen cao 3m -         1 bàn hương án và đỉnh hương bằng đá xanh cao 2m. Thời gian thực hiện công trình hơn một năm với kinh phí $800,000.00 (tám trăm ngàn Mỹ kim). Chúng con/ chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức từ bi hộ niệm và khuyến thỉnh chư thiện nam tín nữ phát tâm trợ duyên để công trình sớm được hoàn thành như ý nguyện.   Mọi sự phát tâm cúng dường (chi phiếu) xin đề: Tu Vien Truc Lam và gửi về địa chỉ ghi trên, hoặc liên lạc về Tu Viện số điện thoại (780) 471-1093, email: info@truclam.ca   Ngưỡng nguyện đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đở, ngàn mắt chiếu soi khiến cho tất cả chúng ta tứ đại thường hòa, chướng duyên tan biến, tâm nguyện Phật sự này sớm được viên thành.   Nam mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật.   Sen búp kính bạch, TK. Thích Pháp Hòa, Trụ trì       Ghi chú: Quý vị ở Canada, Hoa Kỳ có thể gửi bằng personal cheque hoặc chuyển thẳng vào account Tu Viện. Các quốc gia khác có thể chuyển thẳng vào account của Tu Viện, sau khi chuyển xong xin email hoặc liên lạc về Tu Viện cho biết danh tánh để Tu Viện kịp thời ghi nhận. Đây là chi tiết tài khoản.   Edmonton Buddhist Research Institute Authorized person: Toan Huynh (aka Thich Phap Hoa) 11328 – 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA (780) 471-1093   Alberta  Treasurer Branch  Financial (ATB Financial) Edmonton City Centre D 127 10200 -102 Ave. Edmonton, AB T5J 4B7 (780) 422-2897   Edmonton Buddhist Research Institute (gửi bằng Gia Kim) Account #  0765 912 03762-24 Swift no.: ATBRCA 6E XXX   Edmonton Buddhist Research Institute (gửi bằng Mỹ Kim) Account #  0765 912 03762-70 Swift no.: ATBRCA 6E XXX   Mẹ hiền Quan Thế Âm Trụ Vũ Mẹ về trên khắp thế gian Mẹ về đây giữa ba ngàn vô ưu Mẹ về trong tiếng thư cưu Mẹ về trong bóng tỳ khưu mẹ về Mẹ ơi trong ánh sao khuê Trong hương hoa bưởi ,trong đề thơ mây Ngọt ngào mẹ đã về đây Trắng ơi màu áo trắng ngày ban sơ Nụ cười mẹ, nụ cười thơ Bàn tay mẹ, một đường tơ vô cùng Con nghe trong ý tơ rung Mang mang đồng vọng nghìn trùng đại bi Mẹ về ánh ánh lưu ly Nét mày sơ nguyệt thầm thì siêu nhiên Bao nhiêu là dịu là hiền Trên đôi nét nguyệt vẽ lên đôi mày Mẹ về, ấm áp lắm thay Sữa kia với lại bình này cho con Chở tam thiên một bình tròn Ơi nguồn tịnh thủy cho non nước đầy Mẹ về đây, mẹ về đây Từ vô thủy mẹ vơi đầy trong thơ Mẹ về đồng thể giấc mơ Như đôi cánh biếc trên tờ ca dao Mẹ ơi, con nói thế nào Nói sao đi nữa, nói bao nhiêu lời Nụ cười mẹ nở trên môi Vẽ trên đôi nét tao nôi địa cầu Ru con êm giấc mộng đầu Nhịp đàn xưa, nhịp đàn sau, nhịp đàn Lời ru mẹ vượt không gian Tao nôi mẹ vượt thời gian vô cùng Chiếc thuyền Mẹ chở bao la Chở con, chở cả thiên hà chúng con “Chiều chiều ngọn gió nam non” Lắng nghe tiếng vạc nỉ non bên cồn Mẹ ơi, sao dáng mẹ buồn Mẹ ơi, sao dáng mẹ nguồn biển khơi Mẹ nghe, nghe hết mọi lời Oan khiên bạc mệnh của đời thế gian Chao ơi sức mạnh điêu tàn Chao ơi sức nặng ba ngàn đại thiên Của đau, của hận, của phiền Của hư, của vọng, của miền trầm luân Mẹ đều nghe hết – Quán Âm Hỏi sao dáng mẹ không bâng khuâng chiều Mẹ ơi trời đất bao nhiêu Tâm con hướng mẹ bấy nhiêu đất trời Đêm nay rằm lại về ngôi Cho con thơ nở nụ cười sáng trăng Từ vô thủy đến vô chung Nhịp tao nôi, Mẹ nhịp trùng trùng dương Nét môi mẹ vẽ thiên đường Tao nôi mẹ dệt tình thương hải hà

********************************************************

Ghi chú : Mọi chi tiết xin liên lạc Tu Viện số (780) 471-109